Με το φως του Θεου…

Όλα στη ζωή, μια ανάμνηση & μια στιγμή… Κι όποιος έχει ήθος και τιμή, θα ζει σε ουρανό & γη…!!!

The yang…

AntonioS

Innocent soul

Alexandra

Paradise moments!!!

Little Panagiotis

Little sweet Olga

Aunt and nephew...

Black sleep

Orthodox power

Shy smiles!

My little mirror

Happy summer moments!

The sweetest moment of proposal

Irene!!!

The format of time...

Lunch acquaintance!

Little Nikki

Gaia and sky…!

Your eyes...!

My thoughts drinker...

This girl...!

Beautiful Gaia !!!